STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI / PAGE UNDER THE UPDATE
STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI / PAGE UNDER THE UPDATE

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwają prace nad aktualizacją strony, w związku z czym mogą być chwilowo niedostępne niektóre jej funkcje.
Planujemy zakończyć prace tak szybko, jak to możliwe, zatem prosimy o zrozumienie i cierpliwość.

Please be advised that there is work ongoing to update page now, and therefore some of its features may be temporarily unavailable.
We plan to complete the work as quickly as possible, so please understanding and patience.